Sveikos mokyklos pažymėjimas

Administracija

          Mokyklos direktorius Audris Viduolis, pavaduotoja ugdymui Stefanija Vegienė, pavaduotojas ūkinei veiklai Alfredas Bagdonavičius.

Mokytojai

          Šiuo metu mokykloje dirba 21 mokytojas, iš jų 1 mokytojas ekspertas, 6 metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai. Penki mokytojai tebedirba nuo mokyklos įsikūrimo (tame tarpe ir mokyklos direktorius). 

Dorinis ugdymas: Eglė Jažauskienė, Vita Rimavičienė.

Lietuvių kalba: Vilma Jurgaitienė, Sigutė Kvetkienė.

Anglų kalba: Vilma Greviškienė, Jurgita Džiaugienė.

Rusų kalba: Vilma Greviškienė, Ginta Vorienė. 

Matematika: Vitalija Petronienė, Ina Undzėnienė. 

Istorija: Alfredas Bagdonavičius.

Informatika: Mantas Krisiukėnas.

Geografija, gamta ir žmogus, ekonomika: Jurgita Sereikienė.

Fizika: Alfredas Bagdonavičius.

Chemija: Rasa Poškienė.

Biologija: Rasa Poškienė.

Dailė, Technologijos: Vytautė Kuzmaitė.

Muzika: Rima Užtupienė

Kūno kultūra: Audris Viduolis, Vita Rimavičienė. 

Specialioji pedagogė, logopedė: Ligita Undzėnė.

Pradinės klasės: Lilija Lapienienė, Nijolė Trečiokienė.

Priešmokyklinio ugdymo grupė: Daiva Pipinienė.

Bibliotekos vedėja: Rita Lansbergienė.

Buhalterė: Stasė Simonavičienė.

Sekretorė: Ginta Vorienė.

 Šiuo metu mokykloje mokosi 99  mokiniai, dirba 21 mokytojas ir 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.